Homepage > Veel gestelde vragen > Privacy informatie

Ontdek de ware betekenis van service

FAQ

Privacy informatie

De belofte van de groep Accor met betrekking tot privacybescherming

Omdat u voor ons als klant heel belangrijk bent, beschouwen wij het als onze voornaamste taak om u wereldwijd uitzonderlijke verblijven en bijzondere momenten aan te bieden.


Uw volledige tevredenheid en vertrouwen in ACCOR zijn voor ons van essentieel belang.


In het kader van onze belofte om te voldoen aan uw verwachtingen, hebben wij een beleid ontwikkeld ter bescherming van de privacy van onze klanten. In dit Beleid voor hotelgasten staan de voorwaarden vermeld waaronder ACCOR uw persoonsgegevens mag gebruiken.


De "7 principes" vormen de belangrijkste regels die wereldwijd van toepassing zijn op de ACCOR-groep (ACCOR en haar dochterondernemingen).

Toestemming

Bovenkant pagina

Onder "persoonsgegevens" (hierna aangeduid als "PG") verstaan wij alle verzamelde en opgeslagen informatie in een formaat waarmee wij u kunnen identificeren, hetzij direct (bijv. naam), hetzij indirect (bijv. telefoonnr.), in de hoedanigheid van natuurlijk persoon. Voordat u ons deze informatie verstrekt, raden wij u aan om kennis te nemen van ons beleid inzake de privacybescherming van onze klanten.


Dit Beleid voor hotelgasten maakt deel uit van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze hoteldiensten. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen in dit Beleid.


ACCOR heeft het recht uw "PG" te gebruiken voor marketingdoeleinden. Als de geldende wet- en regelgeving van een land dit vereist, kan vooraf worden gevraagd of u toestemming geeft voor het verzamelen van uw gegevens of voor het doeleinde waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

De "7 principes" van Accor betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van de klanten van Accor

Bovenkant pagina
 1. Transparantie: Bij het verzamelen en verwerken van uw "PG" verstrekken wij u alle informatie en informeren wij u over het doeleinde en de ontvangers van de gegevens.
 2. Rechtmatigheid: wij verzamelen en verwerken uw "PG" uitsluitend voor de doeleinden zoals beschreven in onderhavig Beleid.
 3. Relevantie en juistheid: wij verzamelen uitsluitend "PG" die benodigd zijn voor het verwerken van de gegevens. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om u te garanderen dat de "PG" die wij bewaren juist en actueel zijn.
 4. Bewaren: wij bewaren uw "PG" gedurende de periode die nodig is voor het verwerken van de gegevens, zoals aangegeven in onderhavig Beleid en conform de bepalingen van de lokale wetgever.
 5. Toegang, wijziging, bezwaar: u kunt uw "PG" inzien, wijzigen, corrigeren of verwijderen. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, met name wanneer u geen commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen. De adresgegevens van de afdeling waar u dan contact mee kunt opnemen, staan hieronder vermeld (§12).
 6. Vertrouwelijkheid en veiligheid: wij nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw "PG" te beveiligen tegen verlies of vervalsing, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, en tegen ongeoorloofd gebruik, verspreiding of toegang.
 7. Delen van gegevens en internationale gegevensoverdracht: binnen de ACCOR-groep kunnen wij uw "PG" delen met derden (zoals commerciële partners en/of dienstverleners) voor doeleinden zoals bepaald in onderhavig Beleid. Wij nemen alle benodigde maatregelen om de veiligheid van het delen en het overdragen van gegevens te garanderen.

Voor alle vragen over de 7 principes met betrekking tot de gegevensbescherming van Accor, kunt u contact opnemen met de afdeling waarvan de adresgegevens hieronder staan vermeld (§13).

Toepassingssfeer

Bovenkant pagina

Het onderhavige Beleid is van toepassing op:


 1. Iedere verwerking van gegevens in de hotels van onze dochterondernemingen en de door ons beheerde hotels, dat wil zeggen werkzaam onder een merk van de ACCOR-groep (Sofitel, Pullman, Novotel, Suite Novotel, Mercure, MGallery, ibis, ibis Styles, ibis budget, all seasons, Hotel F1, Formule 1 …). Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
 2. Alle reserveringswebsites van ACCOR, met name www.accorhotels.com maar ook de websites van de merken ( www.sofitel.com , www.mercure.com , enz.).

Hoewel ons beleid inzake de privacybescherming van onze klanten niet opgelegd kan worden aan onze gefranchisede hotels, doet ACCOR er alles aan om de bovenstaande "7 principes" te promoten, zodat onze franchisenemers zich houden aan de geldende regelgeving met betrekking tot de verwerking van uw "PG".

Welke persoonlijke gegevens worden er verzameld?

Bovenkant pagina

Op diverse momenten zijn wij genoodzaakt om u, als klant van ACCOR, gegevens te vragen over uzelf en/of uw familieleden, zoals:

 1. adresgegevens (bijv. naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres…)
 2. persoonsgegevens (bijv. uw geboortedatum, nationaliteit…)
 3. informatie over uw kinderen (bijv. hun voornaam, geboortedatum, leeftijd…)
 4. het nummer van uw creditcard (voor transacties en reserveringen)
 5. uw lidmaatschapsnummer van een ACCOR-loyaliteitsprogramma of een programma van een partner (bijv. een luchtvaartmaatschappij)
 6. uw aankomst- en vertrekdatums
 7. uw voorkeuren en interesses (bijv. een niet-rokerskamer, etage van uw voorkeur, soort bedden, soort tijdschriften, sport, culturele interesses…)
 8. uw vragen/opmerkingen tijdens of naar aanleiding van een verblijf in een van onze hotels.

Over het algemeen verzamelen wij geen gegevens van kinderen onder de 18 jaar die ons door een volwassene worden verstrekt, met uitzondering van hun naam, nationaliteit en geboortedatum. Wij verzoeken u te controleren dat uw kinderen ons geen "PG" verstrekken zonder uw toestemming (met name via internet). Als dergelijke gegevens aan ons verstrekt zouden zijn, kunt u contact met ons opnemen teneinde deze informatie te verwijderen.


Wij verzamelen opzettelijk geen gevoelige informatie zoals gegevens over ras, bevolkingsgroep, politieke voorkeur, religieuze en filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of details over de gezondheid of seksuele voorkeur.


Bovendien kunnen, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving, andere gegevens beschouwd worden als gevoelig en dan met name: het nummer van uw creditcard, uw vrijetijdsbesteding, persoonlijke activiteiten en hobby's, of u wel of niet rookt, enz. Wij kunnen ons genoodzaakt zien deze gegevens te verzamelen om aan uw wensen te kunnen voldoen of u de juiste service te kunnen verlenen, zoals een speciaal dieet.


In dit geval en als de geldende wet- en regelgeving van een land dit vereist, kan vooraf worden gevraagd of u toestemming geeft voor het verzamelen van gevoelige informatie.

Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Bovenkant pagina

De "PG" kunnen op verschillende manieren worden verzameld en dan met name door middel van:


Hotelactiviteiten:

 1. Kamerreserveringen
 2. Inchecken en betalen
 3. Consumpties aan de bar of in het restaurant van het hotel tijdens uw verblijf
 4. Aanvragen, klachten en/of geschillen

Deelname aan programma's of marketingactiviteiten:

 1. Inschrijving voor loyaliteitsprogramma's
 2. Deelname aan tevredenheidsenquêtes (bijv. Guest Satisfaction Survey)
 3. Prijsvragen of online spellen
 4. Nieuwsbriefabonnementen teneinde speciale aanbiedingen per e-mail te ontvangen

Doorgeven van informatie afkomstig van derden:

 1. Touroperators, Reisbureaus, Reserveringssystemen via GDS, anderen…

Internetactiviteiten:

 1. Verbinding maken met de ACCOR-site (IP-adres, tijdelijke cookies)
 2. Online gegevens verzamelen (online reserveringen, enquêtes…)

Voor welke doeleinden?

Bovenkant pagina

Wij verzamelen uw "PG" om:

 1. Uw reserveringen te beheren:
  • Kamers en aanvragen voor verblijf te reserveren
  • Wettelijke documenten te bewaren conform de boekhoudnormen
  • De lijst met klanten met een betalingsincident of onheus gedrag intern te beheren
 2. Uw verblijf in het hotel te beheren:
  • Uw consumpties te noteren, (telefoon, bar, betaal-tv, …)
  • De toegang tot de kamers te beheren
 3. Onze hoteldiensten te verbeteren, met name:
  • Uw "PG" te verwerken in ons marketingprogramma voor klanten
  • Beter begrip van uw behoeften en wensen
  • Onze producten en diensten aan te passen om beter te kunnen voldoen aan uw wensen
 4. Nieuwsbrieven of aanbiedingen van de partners van ACCOR te versturen of telefonisch contact met u op te nemen. U kunt u op ieder gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de daarvoor bestemde link onder aan deze nieuwsbrieven

 5. De diensten van ACCOR te verbeteren, met name:
  • Enquêtes en opmerkingen van klanten te onderzoeken en analyseren
  • Klachten te beheren
  • U te laten profiteren van de voordelen van ons loyaliteitsprogramma
 6. Uw gebruik van de websites van ACCOR te beveiligen en verbeteren, met name:
  • Verbetering van de navigatie
  • Bevorderen van de veiligheid en preventie van fraude
 7. Te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving (bijv. het bewaren van boekhoudkundige documenten)

Delen van uw persoonlijke gegevens

Bovenkant pagina

Wij zijn in vele landen aanwezig en streven ernaar om u overal ter wereld dezelfde diensten te bieden. Om deze reden en om u een recht tot toegang en wijziging te kunnen garanderen (§.13), moeten wij uw "PG" kunnen delen met interne en externe ontvangers, en dat in de volgende gevallen:

 1. Binnen de ACCOR-groep: om u de beste service te bieden, kunnen wij uw "PG" delen en de bevoegde personeelsleden van onze bedrijven hier toegang toe verlenen:
  • Hotelpersoneel
  • Medewerkers van de afdeling reserveringen die werken met de reserveringstools van Accor
  • IT-afdelingen
  • Commerciële partners en marketingdiensten
  • Eventuele medische diensten
  • Eventuele juridische diensten
  • Over het algemeen ieder bevoegd persoon werkend voor de rechtspersonen van de ACCOR-groep wat betreft sommige speciale categorieën van de "PG"
 2. Met dienstverleners en partners: uw "PG" kunnen worden doorgegeven aan een derde teneinde u diensten te leveren en uw verblijf te verbeteren, met name:
  • Externe dienstverleners: onderaannemers voor IT-diensten, internationale callcenters, banken, instanties die creditcards uitgeven, externe advocaten, routeurs, drukkers
  • Commerciële partners
 3. Lokale overheden: wij kunnen uw gegevens doorgeven aan de lokale overheden, als dit door de wet wordt voorgeschreven of in het kader van een onderzoek en conform de lokale regelgeving.

Internationale overdrachten

Bovenkant pagina

Voor doeleinden zoals vermeld in artikel 7 van het onderhavige Beleid, kunnen wij uw "PG" doorgeven aan interne of externe ontvangers die zich in landen bevinden waar verschillende niveaus van bescherming van de "PG" gelden.


Derhalve zal Accor, naast het opstellen van dit Beleid, alle benodigde maatregelen nemen met inbegrip van contractuele clausules, teneinde de overdracht van uw "PG" naar een rechtspersoon van ACCOR of een externe ontvanger in een land met een ander beschermingsniveau dan dat van het land waar de "PG" worden verzameld, te beveiligen.

Gegevensbeveiliging

Bovenkant pagina

Accor neemt passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen om uw "PG" te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen onbedoeld verlies of onbedoelde wijzigingen, ongeoorloofde verspreiding of toegang. Voor dit doeleinde hebben wij technische maatregelen genomen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een systeem met gebruikersnaam/wachtwoord, middelen voor fysieke bescherming, enz.)


Als u tijdens uw reservering gegevens van uw creditcard doorgeeft, wordt deze transactie beveiligd dankzij de SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer).

Cookies en externe koppelingen

Bovenkant pagina

Wanneer u een van de websites van de Accor-groep bezoekt, is de kans groot dat sommige gegevens over uw browsegedrag op uw apparaat (computer, smartphone, tablet, enzovoort) worden opgeslagen in bestanden die "cookies" heten en op uw apparaat zijn opgeslagen.
a. Welke soorten cookies zijn er?
Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig om bepaalde websites te kunnen bezoeken en gebruik te kunnen maken van alle functies (de helpfunctie van het besturingssysteem, schermweergave, enzovoort). Zonder deze cookies kunnen functionele aspecten van het apparaat zoals het scherm niet optimaal functioneren. Opmerking: deze cookies verzamelen alleen technische gegevens die niet herleidbaar zijn naar uzelf.
 • 'Prestatie'cookies: met deze cookies kunnen wij de ervaring van een gebruiker verbeteren omdat ze ons informatie verschaffen over hoe onze websites worden gebruikt (vaakst bezochte pagina's, gebruikte toepassingen, enzovoort). Deze cookies slaan geen persoonsgerelateerde informatie op.
 • Functionele cookies: om browsen eenvoudiger te maken, slaan deze cookies bepaalde gebruikersvoorkeuren op (taal, gebruikersnaam, land, enzovoort).
 • Commerciële cookies: door deze cookies worden er advertenties voor een gebruiker weergegeven op basis van zijn of haar interesses; het aantal keer dat de advertenties worden weergegeven, wordt echter wel gelimiteerd.
 • Cookies van derden: deze cookies zorgen ervoor dat derde partijen ("affiliates") die marketingcampagnes publiceren op hun websites kunnen worden betaald namens de "webwinkelier".
 • Cookies van sociale netwerken: met deze cookies van derden kunt u over de inhoud van onze website communiceren met anderen, maar kunt u ook uw mening geven over onze website. Dit doet u via de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk" op "Facebook", "Twitter", "LinkedIn", "Viadeo", enz.
  Sociale netwerken die over deze knoppen beschikken kunnen u identificeren aan de hand van deze knoppen, zelfs als u op geen van hen hebt geklikt toen u onze website bezocht. Sommige cookies staan het betreffende sociale netwerk toe om u te volgen op onze website wanneer u onze website bezoekt en tegelijkertijd uw sociale netwerk is geactiveerd op uw apparaat.
  We hebben geen invloed op de procedures die sociale netwerken gebruiken om informatie te verzamelen over hoe u door onze website navigeert. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken aangaande uw persoonlijke gegevens. U kunt bepaalde privacyopties gebruiken op deze sociale netwerken, met name door uw gebruikersaccounts voor elk van deze netwerken aan te passen.

b. Waarom maakt Accor gebruik van cookies?
Met behulp van cookies kunnen wij uw browse-ervaring verbeteren wanneer u de websites van de Accor-groep bezoekt. Deze cookies stellen ons in staat om:

 • de opmaak van onze websites aan te passen aan de voorkeuren voor uw apparaat (taal, resolutie, besturingssysteem, enzovoort)
 • sommige gegevens die u in onze onlineformulieren invult, te bewaren zodat wij uw volgende bezoeken aan onze websites kunnen personaliseren
 • u de mogelijkheid te bieden om uw persoonlijke pagina's sneller te openen door de aanmeldgegevens of de gegevens die u voorheen hebt ingevoerd, op te slaan
 • statistieken te verzamelen. Deze hebben voornamelijk betrekking op hoe vaak u onze websites bezoekt en welke van onze diensten u gebruikt (bekeken secties en inhoud, koppelingen) met het doel om de relevantie en bruikbaarheid te verbeteren
 • beveiliging aan te brengen (bijvoorbeeld door u te vragen opnieuw verbinding te maken met een pagina of dienst nadat er een bepaalde tijd is verstreken)
 • u door middel van advertenties gepersonaliseerde inhoud te bieden die u wellicht interessant vindt (betere aanbiedingen, andere bestemmingen, enzovoort).

Belangrijk: advertenties van en koppelingen naar websites van derden kunnen op onze websites voorkomen. Uw persoonlijke gegevens kunnen door derden worden verzameld als u op een van deze koppelingen klikt. Bezoeken aan websites van derden vallen niet onder dit beleid. De Accor-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid van derden op het gebied van persoonlijke gegevens en het gebruik hiervan.

c. Hoe kunt u de cookies beheren (inschakelen, beperken, blokkeren)?
Het configureren van uw internetbrowser (Internet Explorer™, Firefox™, Safari™, Google Chrome™, Opera™, enzovoort) is een gratis en effectieve manier om cookies te beheren. U kunt dan beslissen:

 • om het gebruik van alle cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die u raadpleegt, in te schakelen. Opmerking: deze cookies kunnen alleen worden gelezen door hun uitgevers. Deze keuze is niet definitief; u kunt deze cookies te allen tijde weer uitschakelen, (beheer van cookies verschilt per internetbrowser; bekijk de instructies die van toepassing zijn)
 • om het gebruik van cookies op uw apparaat te blokkeren. In dit geval willen wij u erop wijzen dat het navigatiegemak wordt beïnvloed. Voor sommige functies is het gebruik van cookies noodzakelijk; het is bijvoorbeeld mogelijk dat, zonder gebruik van cookies, uw besturingssysteem niet wordt herkend of dat de taal die wordt weergegeven niet de verwachte taal is. Als de strikt noodzakelijke cookies niet beschikbaar zijn, accepteren wij als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor ongemak dat is veroorzaakt door het eventueel niet functioneren van onze diensten
 • om door uw browser te worden gevraagd akkoord of niet akkoord te gaan voordat de nieuwe cookie op uw apparaat wordt geïnstalleerd
 • om cookies te accepteren of weigeren, afhankelijk van de uitgever
De manier waarop u cookies kunt beheren, is afhankelijk van welke browser u gebruikt. Hieronder vindt u alle informatie met betrekking tot gebruiksinstructies:
Internet ExplorerTM : http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
ChromeTM : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
SafariTM: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
FirefoxTM : http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
OpéraTM :http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

"Flash"©-cookies in "Adobe Flash Player"™
"Adobe Flash Player"™ is een toepassing waarmee dynamische inhoud snel kan worden ontwikkeld met behulp van de programmeertaal "Flash". Flash (en vergelijkbare toepassingen) bewaren de instellingen, voorkeuren en het gebruik van deze inhoud met een technologie die vergelijkbaar is met de werking van cookies. "Adobe Flash Player"™ beheert deze informatie en uw voorkeuren echter aan de hand van een interface die verschilt van de interface van uw browsersoftware.
Omdat uw apparaat waarschijnlijk inhoud weergeeft die is ontwikkeld met behulp van de programmeertaal Flash, willen wij u verzoeken om de website http://www.adobe.com/ te bezoeken voor Flash-cookiebeheer.

Bewaren van gegevens

Bovenkant pagina

Wij bewaren uw "PG" uitsluitend gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden zoals vermeld in dit Beleid of in overeenstemming met hetgeen door de geldende wetgeving is bepaald.

Toegang en wijziging

Bovenkant pagina

U heeft het recht om uw door ACCOR verzamelde "PG" in te zien en het recht om deze te wijzigen, onder voorbehoud van de geldende wettelijke regelgeving.


Voor dit doel kunt u uw rechten op uw "PG" die in een hotel worden bewaard, uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met het hotel.


Mocht u problemen ondervinden bij het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling die voor de ACCOR-groep verantwoordelijk is voor de "PG":


ACCOR
Département Protection des Données Personnelles (Data Privacy)
Immeuble Odyssey
110 Avenue de France
75210 Paris Cedex 13, Frankrijk


Uit het oogpunt van vertrouwelijkheid en bescherming van uw "PG", moeten wij uw identiteit vaststellen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Daarom vragen wij u om ter ondersteuning van uw aanvraag een kopie van een officieel identiteitsbewijs zoals een rijbewijs of een paspoort mee te sturen.


Als uw "PG" niet juist, incompleet of niet actueel zijn, verzoeken wij u om de wijzigingen door te geven aan de hierboven vermelde afdeling Data Privacy.


Alle aanvragen worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, conform de toepasselijke wetgeving.

Actualiseren

Bovenkant pagina

Wij kunnen onderhavig Beleid op gezette tijden wijzigen. Derhalve verzoeken wij u om dit Beleid regelmatig te raadplegen, met name op het moment dat u een reservering maakt voor een van onze hotels.

Vragen en contact

Bovenkant pagina

Neem voor alle vragen met betrekking tot het privacybeleid binnen de ACCOR-groep contact op met de afdeling Data Privacy (§ 13).

Hotel ?

Help

 nacht(en)

Zoeken

ibis profiel

Bespaar tijd, reserveer sneller en profiteer van alle exclusieve aanbiedingen. Maak snel uw profiel aan!

Uw ibis profiel maken

Beste prijsgarantie

Als u ergens anders een lagere prijs vindt, krijgt u dit tarief… met 10% korting.

Meer informatie

ibis op uw mobiele telefoon

Reserveer en beheer uw hotelreserveringen direct via uw mobiele telefoon.

Meer informatie

Altijd met ons in contact

Ontvang de aanbiedingen en laatste nieuwtjes van ibis

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk / Annuleer een reservering

Beheer uw reserveringen online.

Mijn boekingen beheren
 • Volg ons op

 • Google plus
 • Google plus
 • ©ibis.com 2015

 • 沪ICP备10203162号-2

 • Customer reviews in partnership with tripadvisor