Homepage > Juridische informatie

Ontdek de ware betekenis van service

FAQ

Juridische informatie

U bent nu verbonden met de boekingswebsite voor ibis.van de Accor-groep. De gebruiker van deze site gaat ermee akkoord zich aan de volgende gebruiksvoorwaarden te houden.

Uitgeversinformatie

Deze site is gepubliceerd door: ACCOR SA, Société Anonyme (Franse naamloze vennootschap), ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés (Franse KvK) onder nummer RCS NANTERRE 602 036 444, met als intracommunautair btw-nummer FR 93 602 036 444.

Hoofdkantoor

Accor
82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANKRIJK
Tel : +33 (0)1 45 38 86 00


Directie e-commerce
82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANKRIJK
Tel : +33 (0)1 45 38 86 00


Publicatiedirecteur : Frederic Fontaine

Beheerinformatie

Deze site wordt beheerd door:


ACCOR
Direction Générale
des Systèmes d’Information et Telecom
2 rue de la Mare Neuve
91000 Evry
FRANCE
Tel : +33 (0)1 61 61 80 80

Gegevens en rechten

Bovenkant pagina

Als u meer wilt weten over het beleid van de Accor-groep inzake bescherming van persoonsgegevens van klanten, kunt u het Wereldwijd privacybeleid voor hotelgasten raadplegen.

Uitvoering van het recht van toegang

Bovenkant pagina

De verzamelde gegevens worden verwerkt om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Deze gegevens zijn bestemd voor Accor. Mocht er iets misgaan met uw dossier, dan kan er een speciale behandeling worden toegepast. Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt u over het recht de voornoemde gegevens in te zien en te corrigeren.


Voor vragen hierover kunt u zich schriftelijk wenden tot:


ACCOR Data Privacy Dpt.
82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk

Auteursrechten / Copyright

Bovenkant pagina

De presentatie en alle op de site weergegeven elementen, met inbegrip van de domeinnaam, de ibis-hotels, logo's, merken, tekeningen, illustraties, foto's, teksten, grafische voorstellingen en overige bestanden worden beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom en zijn eigendom van of in gebruiksrecht gegeven aan Accor SA.


Geen enkel element van de site mag op enigerlei wijze en in geen enkele vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, geladen, vertekend, overgebracht of verspreid zonder schriftelijke voorafgaande toepassing van Accor SA, tenzij voor strikt persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik zonder wijzigingen in de elementen op de site.De volgende vermelding moet duidelijk op iedere geoorloofde kopie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site worden weergegeven: "©Copyright Accor SA. Aan de foto's op de site kunnen geen rechten worden ontleend."


Ieder ander gebruik van de Site of van de elementen daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming wordt beschouwd als een schending van de rechten van Accor SA, met name als strafbare vervalsing krachtens artikel L 355-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle (Frans Wetboek van Intellectuele Eigendom)

Rechten van Accor als producent van databases

Bovenkant pagina

Iedere klant, potentiële klant of partner heeft een persoonlijk, niet-exclusief, onvervreemdbaar en niet-overdraagbaar recht de informatie op de site ibishotel.com naar wens te raadplegen met als doel een hotelkamer te boeken.


Hij/zij is gerechtigd gedeelten van de inhoud van de site over te nemen en/of opnieuw te gebruiken voor persoonlijke raadpleging, mits dergelijke uittreksels en/of een dergelijk hergebruik geen betrekking hebben/heeft op een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van deze site.

Het is bovendien niet toegestaan herhaaldelijk inhoud van de site te extraheren en/of opnieuw te gebruiken, zelfs in geval van niet-substantiële delen daarvan.


Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van de site voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden krachtens artikelen L. 342-1 en L. 342-2 van de Code de la Propriété Intellectuelle (Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom). Het is eveneens verboden de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site in welke vorm dan ook en voor welke doelgroep dan ook openbaar te maken.


Met name het gebruik van de inhoud van deze site voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Eigendomsrecht van foto's

Bovenkant pagina

Raadpleeg het gedeelte "Eigendomsrecht van foto's" voor meer informatie over de op onze site gebruikte foto's.

Aansprakelijkheid

Bovenkant pagina

Alle via deze site toegankelijke informatie wordt in de huidige staat verstrekt. Accor biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie.


De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie. Accor behoudt zich het recht voor de informatie op elk gewenst moment te wijzigen, met name door deze site te actualiseren.

De gebruiker verplicht zich geen informatie naar deze site over te brengen die een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee kan brengen en verplicht zich uit dien hoofde geen onwettige, met de openbare orde strijdige dan wel lasterlijke informatie via deze site te verspreiden.


Accor stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de site van Accor.


Accor heeft geen invloed op andere sites dan die van de Accor-groep en waarnaar een hyperlink aanwezig kan zijn en wijst derhalve iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites af. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Cookies

Bovenkant pagina

Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op de site www.ibis.com, kunt u het Wereldwijd privacybeleid voor hotelgasten raadplegen.

Hyperlinks

Bovenkant pagina

Hyperlinks naar de site www.ibis.com mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Accor worden aangemaakt.

Berichten

Bovenkant pagina

Heeft u opmerkingen over de werking van de site? Ga dan naar het gedeelte Contact en selecteer het vraagtype "Vragen over de ibishotel.com website" om een bericht te sturen.

Belangrijk

Bovenkant pagina

Berichten die u ons via internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. De vertrouwelijkheid van de berichten kan pas worden gegarandeerd op het moment dat deze ons hebben bereikt.

Hotel ?

Help

 nacht(en)

Zoeken

ibis profiel

Bespaar tijd, reserveer sneller en profiteer van alle exclusieve aanbiedingen. Maak snel uw profiel aan!

Uw ibis profiel maken

Beste prijsgarantie

Als u ergens anders een lagere prijs vindt, krijgt u dit tarief… met 10% korting.

Meer informatie

Online Check-in

Minder wachten en meer tijd voor uzelf!

Lees verder

Altijd met ons in contact

Ontvang de aanbiedingen en laatste nieuwtjes van ibis

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk / Annuleer een reservering

Beheer uw reserveringen online.

Mijn boekingen beheren
  • Volg ons op

  • Google plus
  • Google plus
  • ©ibis.com 2015

  • 沪ICP备10203162号-2

  • Customer reviews in partnership with tripadvisor